"A tudás megszerzése, annak továbbadása nagy tett. De még nagyobb annak megtartása, tovább mûvelése"

Események

Nincsenek események

Támogatás

Támogassa Ön is adója 1%-val
iskolánk Szemerések a
Szemeréért Alapítványát!

Adószám: 19673037-1-41

Bankszámlaszám:
10200823-22221575-00000000

A kompetencia mérések eredményei azt bizonyítják, hogy iskolánk az országos átlag fölött teljesítette a szövegértést, szövegalkotást és matematikai készségeket mérő feladat típusokat. Ezek az eredmények mutatják, hogy érdemes volt bevezetni 5. osztályokban a tanulástechnikát. Itt nyújtunk segítséget az okos, gyors, eredményes tanulási módszerek elsajátíttatásához. A tantermek számának csökkenése miatt nem volt lehetőségünk technika terem, tankonyha kialakítására, ezért helyette: életvitel és környezetvédelem tantárgyat oktatunk. Új módszerek bevezetésére törekszünk: hagyományos didaktikai módszert ötvözzük a projektoktatás, differenciált és csoport munka formáival.

A kompetencia alapú tudás, az önálló ismeretszerzés, a kreativitás, a gondolkodóképesség fejlesztése oktató, nevelő munkánk egyik legfontosabb feladata. Ezért nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra. Ennek érdekében szervezzük a 2004-2005-ös tanévtől felső tagozaton a magasabb óraszámú oktatást. Szintén fakultációs órakeretben szabadidős órasávban biztosítjuk gyermekeink számára szabad választás alapján, évfolyamszinten, a következő tantárgyakból a tehetséggondozást.

A testnevelést választó Szemerés diákok fakultációs órakeretben futball, atlétika, kajak-kenu, röplabda, kosárlabda közül választhatnak. Az tanévet színes, táncos bemutatóval zárják.

A felső tagozaton is folytatjuk a művészeti tárgyak magasabb óraszámú oktatását. Fakultációs órakeretben a tanulók választhatnak néptáncot, színjátszást, rajzot és médiát. A tanév során több bemutató órát és rajz kiállítást szervezünk. Szép eredménnyel szerepelnek diákjaink a különböző kerületi, budapesti és országos rajzversenyeken.

A természettudományi tárgyakat választó gyerekek a matematika és a természetismeretet tanulják magasabb óraszámban és hetedik-osztálytól választhatnak biológiát, földrajzot és kémiát.

Csoportbontásban tanítjuk: a matematikát, az angol nyelvet, a testnevelést és az informatikát. Az angol nyelvet évfolyam szinten bontjuk. csoportbontásba a tanulókat az év végi szintfelmérés alapján tudásuk és képességük szerint osztjuk be.

Azok a tanulók, akik valamilyen tantárgyból megbuktak, kötelezően vesznek részt a felzárkóztató foglalkozásokon, melyek délutáni szabadidős órasávban zajlanak.

Intézményünk a lemaradó tanulók felzárkóztatására nagy gondot fordít. Korrepetálás, fejlesztőfoglalkozások, differenciált és csoport foglalkozások keretében zárkóztatjuk fel a tanulási nehézséggel küzdő diákjainkat. Kéthavonta kontrollmérésekkel ellenőrizzük előrehaladásukat.

Az ötödik évfolyamon elindult a nem szakrendszerű oktatás. Az elmúlt tanévben kidolgoztuk erre helyi tantervünket és a megvalósítás formáit. Év eleji mérés alapján, évfolyam szinten foglalkozunk azokkal a tanulókkal, akik a szövegértés, szövegalkotás, helyesírás és matematikai alapkészségekben nem tudták tejesíteni az első négy évfolyam követelményeit. A lemaradó tanulóknak magyar nyelv és irodalom tantárgyból heti három órában, matematikából heti két órában kötelező részt venni ezeken a nem szakrendszerű foglalkozásokon.

Tanulószoba: 3 csoport működik: 5., 6. osztályosok és a 7-8. osztályosok részére. A lemaradó tanulók és a félévkor rosszul teljesítők számára kötelező a tanuló szobai foglalkozáson részt venni.

Szabadidős tevékenységek: színjátszás, néptánc, rajz, ének, furulya, énekkar. Sportfoglalkozások: atlétika, futball, röplabda, kajak-kenu, kosárlabda.

Tanulmányi versenyek: Szemere Kupa, Szemere Művészeti Verseny, Szemere Sport Kupa, Kazinczy Szépkiejtési Verseny, Felsős Prózamondó Verseny, Radnóti Szavalóverseny, Olvasókör és különböző kerületi szervezésű tantárgyi, tanulmányi versenyeken vesznek részt felsőseink. A végzős osztályok ballagás keretében búcsúznak iskolájuktól, illetve tabló képet készítenek, amivel a folyosókat díszítjük.

Vissza az előző oldalra

Március 2019
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ma Hajnalka névnapja van

Csengetési rend

1. óra     08:00 - 08:45
2. óra     09:00 - 09:45
3. óra     10:00 - 10:45
4. óra     10:55 - 11:40
5. óra     11:50 - 12:35
6. óra     12:45 - 13:30
7. óra     13:45 - 14:30

Időjárás